Adresa

CK eridar, s.r.o.

Hotel Holiday Inn
Bajkalská 25/A
825 03 Bratislava
Slovensko

Údaje

IČO: 52 014 410
DIČ: 2120923211
IČ DPH: SK2120923211

Bankové spojenie

Tatra banka

IBAN:
SK66 1100 0000 0029 4206 4509

Kontaktný formulár

  • Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom tohto formulára spracúvame len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nezdieľame ich s tretími stranami.

CK eridar - cestovná kancelária
CK eridar, ul. Bajkalská, Bratislava - Ružinov - Hotel Holiday Inn