Poľana – chránená krajinná oblasť

Podporme náš rýdzo slovenský kraj Poľanu chránenú krajinnú oblasť zaradenú medzi svetové biosférické rezervácie. O význame chránenej krajinnej oblasti Poľana zaradenej do zoznamu UNESCO svedčia aj zaujímavosti, ktoré sa tu nachádzajú:

  • 3 národné prírodné rezervácie: Hrončecký grúň, Ľubietovský Vepor a Zadná Poľana
  • 1 národná prírodná pamiatka: Vodopád Bystré
  • 7 prírodných pamiatok: Bátovský balvan, Havranka, Jánošíková skala, Kalamárka, Melichova skala, Spády a Veporské skalky
  • 7 prírodných rezervácií: Havranie skaly, Kopa, Mačinová, Pod Dudášom, Pri Bútľavke, Príslopy a Vrchslatina
  • 4 chránené areály: Dolná Zálomská, Horná Chrapková, Hrochotská Bukovina a Meandre Kamenistého potoka

Informácie k cestovaniu

Vážení klienti, dovolenkári!

Cestovanie do zahraničia ale aj po Slovensku nám sťažujú pandemické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Napriek tomu je cestovanie možné za dodržania aktuálnych nariadení a opatrení.

Tu je niekoľko odkazov, ktoré Vám pomôžu sa zorientovať v danej situácii.

Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na Vás!

Najlepšie destinácie

Go to Top