Poistenie cestovnej kancelárie Eridar

Cestovné poistenie a asistenčné služby

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

VIENNA INSURANCE GROUP

Centrála Štefanovičová 4

816 23 Bratislava 1

Prehlásenie poistníka – PDF
Musí byť súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu

Poistenie proti úpadku

Cestovná kancelária eridar, s.r.o. je poistená proti úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v poisťovni Kooperativa, a.s. Číslo poistnej zmluvy je 169 1062571.

ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL

Informačný dokument o poistnom produkte

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD CLASSIC ŠPECIÁL (ďalej len „VPP“).

Otvoriť dokument PDF (otvorí sa do nového okna)